Psykiatri & sjukvård

Karolinska universitetssjukhuset

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Stöd till anhöriga till någon som avlidit på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm ges av kuratorer. Kuratorer finns inom sjukhusets alla specialiteter.  Kuratorskliniken har större delen av sin verksamhet förlagd på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna, men det finns även kuratorer verksamma på Karolinskas enheter på Rosenlunds sjukhus, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus samt S:t Eriks Ögonsjukhus. Informationsmaterial t.ex. Vägar genom sorg av Eva Håkansson delas ibland ut. Sorggrupper saknas.
http://www.karolinska.se