Psykiatri & sjukvård

Sorgbehandlingsgruppen

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Sorgbehandlingsgruppen finns i Region Örebros län, men även sörjande från andra län är välkomna att söka sig dit. Man tar emot 8 sörjande i taget och dessa kan stanna i gruppen hur länge de vill. Den sörjande ska ha lidit av en kronisk sorg där den anhörigas död ligger minst ett år tillbaka i tiden. Man betalar vanlig patientavgift. Grupperna är blandade beträffande vem man förlorat. Se även Artiklar.
https://www.regionorebrolan.se