För studenter

Högskolan Dalarna

Studenthälsan vid Högskolan Dalarna:
http://www.du.se

Högskolan i Jönköping

Studenthälsan vid Högskolan i Jönköping:
http://hj.se

Linnéuniversitetet

Studenthälsan vid Linnéuniversitetet (Kalmar och Växjö):
https://lnu.se

Lunds universitet

Studenthälsan vid Lunds universitet:
https://www.lu.se

Mälardalens högskola

Studenthälsan vid Mälardalens högskola (Eskilstuna, Västerås):
http://www.mdh.se/