Andra alternativ

Gällöfsta Perlan Ledarskap

Konsultföretag som arbetar med gestaltterapi. Arbetar med krishantering för organisationer eller enskilda individer. Kontor finns i Stockholm, Malmö och Göteborg. Konsulter finns i hela landet.
http://gallofsta.se/

Må bra XXL

Personlig konsult för hälsa och välbefinnande. Jobbar med Programmet för Sorgbearbetning  för att bearbeta sorg, individuellt eller i grupp. Finns i Region Jönköpings Län.
http://www.mabraxxl.se

Sorglinjen

Kurser, handledning och föreläsningar om sorg.
http://www.sorglinjen.se

Sorti Sorgbearbetning

MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MADD, Mothers Against Drunk Driving och Sorti Sorgbearbetning har ingått ett samarbete och erbjuder rattfylleridrabbade rabatterade kurser för Sorti Sorgbearbetning. Sorti Sorgbearbetning finns i Stockholm, men kan erbjuda människor i hela landet hjälp efter behov och överenskommelse.
http://www.sortisorg.nu

Spiro Sorgcenter

Kurser i sorgbearbetning. Finns i Malmö. 
http://www.spirio.se/

Svenska institutet för sorgbearbetning

Kurser i sorgbearbetning. Finns i Stockholm och Malmö. Se även Facklitteratur.
http://www.sorg.se/

TFT-hälsan

TFT-behandling (tankefältterapi) med mottagning i Stockholm och Västerås.
http://www.tft.se/

TFT-pedagogerna

TFT-behandling (tankefältterapi) runt om i Sverige.
http://www.tftpedagogerna.se/